X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Seguretat Alimentària | ISO 22000

Norma ISO 22000 Barcelona Seguretat Alimentária


Si necessita acreditar la seva organització sota la Norma ISO 22000, sol·liciti un pressupost ISO 22000 i l'assessorarem en Grup ACMS Consultors Barcelona

Norma ISO 22000 Barcelona

La Norma ISO 22000 proporciona un marc de requisits harmonitzats internacionalment per a un enfocament global relatiu a la innocuïtat dels aliments aplicable a qualsevol organització de la cadena alimentaria, proveïdors i serveis. 

Desenvolupada a través de l'Organització Internacional per a la Normalització (ISO). A la realització de la norma han participat experts de la indústria alimentaria, representants d'organitzacions internacionals especialitzades, i en cooperació amb la Comissió del Codex Alimentarius.

Objecte ISO 22000 Seguretat Alimentària

La norma ISO 22000 té por objecte l'harmonització dels requisits de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments a tota la cadena alimentaria a nivell Mundial.

Estructura norma ISO 22000 Barcelona

La norma ISO 22000 té una estructura similar a la Norma ISO 9001, sent aquesta un bon punt de partida per a implantar la Norma d'Innocuïtat Alimentaria. Encara així, cal dir que el compliment de l'ISO 9001 no implica el total compliment d'ISO 22000, i viceversa

Beneficis Norma ISO 22000

Els beneficis de la Norma ISO 22000 són: 

 1. La Norma ISO 22000 complementa la Norma ISO 9001:2015 i el Pla APPCC.

 2. La Norma ISO 22000 contribueix a una millor comprensió, i major desenvolupament del Pla APPCC del Codex Alimentarius.

 3. La Norma ISO 22000 demostra que es compleix la legislació sobre seguretat i higiene dels aliments.

 4. La Norma ISO 22000 assegura una major facilitat per a la comparació i transparència al llarg de tota la cadena de subministrament.

 5. La Norma ISO 22000 ha estat elaborada juntament amb l’ISO TS 22004: Guia per a l'aplicació de la Norma.

 6. La Norma ISO 22000 redueix costos i temps a fabricants i distribuïdors. 

 7. La Norma ISO 22000 facilita el control de totes les etapes de producció, reduint al màxim els perills de contaminació, assegurant la innocuïtat dels aliments produïts i/o envasats.

 8. La Norma ISO 22000 permet accedir a nous mercats gràcies a que és tracta d’una norma certificable i de nivell internacional (norma ISO).

 9. La Norma ISO 22000 es fàcilment integrable amb Sistemes de Gestió de la Qualitat – ISO 9001- i Sistemes de Gestió Ambiental – ISO 14001.

 10. La Norma ISO 22000 destaca que la innocuïtat és responsabilitat compartida.

 11. La Norma ISO 22000 fomenta la millora continua i assegura l'actualització del sistema.


Punts importants de la norma ISO 22000 Barcelona

La Norma ISO 22000 pretén demostrar la capacitat per a controlar els riscos a la seguretat alimentaria a través del: Compliment dels requisits establerts por la legislació actual i increment de la satisfacció del client en posseir un sistema eficaç de control de riscos per a la seguretat alimentaria.


Harmonització del conjunt de normes a les quals actualment estan fent front els fabricants i subministradors de productes alimentosos, evitant costos innecessaris i duplicació d'esforços .

La norma està dissenyada per a permetre que tot tipus d'organització que forma part de la cadena d'aliments pugui implementar un sistema de gestió de la innocuïtat alimentaria, incloent les activitats de restauració, transportistes, fabricadors de pinsos, etc.


Els requisits per a l'organització: 


Establir un model i sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments 
Responsabilitat de la direcció Gestió dels recursos 
Planificació i Realització de Productes Innocus (incloent APCC) 
Validació, Verificació i Millora del sistema de seguretat alimentaria

ISO 22000 SEGURETAT ALIMENTÀRIA CATALUNYA


Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04