X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Producte Sanitari Barcelona

Si necessita serveis de consultoria per a poder fabricar o importar algun producte sanitari, el podem assessorar en Grup ACMS Consultors-Barcelona.

Producte Sanitari Barcelona

Grup ACMS Consultors Barcelona és una consultora especialitzada en els següents serveis per al sector farmacèutic i de productes sanitaris.

A continuació, detallem la informació bàsica dels possibles projectes relacionats amb els productes sanitaris, que podem desenvolupar:

La Norma ISO 13485 “Productes Sanitaris. Sistemes de Gestió de la Qualitat. Requisits per a Finalitats Reglamentàries”, especifica els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat que pot ser utilitzat per una organització per al disseny i desenvolupament, producció, instal·lació i servei de productes sanitaris, a més de

A causa de la legislació existent en tota la Unió Europea, els productes sanitaris estan sotmesos a un exhaustiu control abans i durant la seva comercialització. Només podran comercialitzar-se i posar-se en servei, productes sanitaris que ostentin el marcat CE, excepte els productes sanitaris a mesura i els destinats a recerca clínica.

Segons es recull en el Reial decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, les persones físiques o jurídiques que es dediquin a la fabricació, importació, agrupació o esterilització dels productes contemplats en el seu àmbit d'aplicació, i les instal·lacions en què es duen a terme aquestes activitats requeriran llicència prèvia de funcionament, atorgada per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.


Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04