X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Sanitat

Norma UNE 179006 Barcelona

Si voleu assessorament Grup ACMS Catalunya pot ajudar-lo. Contacti amb els nostres experts consultors en la norma UNE 179006

Norma UNE 179006 Barcelona

La norma une 179006 “sistema per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària als hospitals. requisits”

UNE 179006, és una norma que estableix els requisits mínims del sistema per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària (IRAS).

Les infeccions en l'atenció sanitària, són un risc crític dins de les organitzacions.
L'Estudi Nacional d'Esdeveniments adversos (ENEAS) de l'any 2005, va indicar que un 25,34% dels estudiats van presentar una infecció relacionada amb l'assistència sanitària. Seguidament l'estudi de prevalença de les infeccions nosocomials als hospitals espanyols (EPINE) indica que el 8,5% dels pacients hospitalitzats pateix una infecció relacionada amb l'atenció sanitària.

L'estudi (SENIC) sobre l'eficàcia del control de les infeccions nosocomials va demostrar que més del 30% dels casos d'IRAS poden prevenir-se, considerant-se un aspecte per a la millora de la qualitat i seguretat clínica.

Aquestes són algunes dades que han fet èmfasis en la rellevància d'analitzar els processos assistencials de forma prioritària, i identificar punts crítics enfocats a una millora de la qualitat assistencial del pacient i els professionals sanitaris.

Aquesta norma aplica als hospitals, ja sigui el centre o determinats serveis assistencials.

Objectius Norma UNE 179006 Barcelona

 1. Documentar, implementar protocols i millorar l'efectivitat dels sistemes establerts per al control de la vigilància, prevenció i control de les infeccions

 2. Compliment dels requisits establerts en la present norma

 3. Avaluació del compliment del sistema i requisits implantats


La Norma UNE 179006, permet als hospitals garantir uns adequats plans d'acció dins de les comissions de vigilància i control d'infeccions, així com establir un sistema de qualitat adequat, planificant els canvis i establint responsabilitats i funcions adequades.


Es garanteixen mitjançant el compliment i verificació dels requisits els adequats sistemes de comunicació i notificació, permetent una millora en el sistema de qualitat assistencial i contribuint a la Seguretat del Pacient.


És un aspecte important el poder disposar d'eines adequades de seguiment i millora contínua per a mitigar els riscos identificats en les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària.

Alguns apartats de la norma UNE 179006

La norma disposa dels següents punts:

 1. Introducció

 2. Objecte i camp d'aplicació

 3. Termes i definicions

 4. Sistemes de vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària als hospitals

 5. Abast del sistema, prevenció i control de les infeccions

 6. Política per al sistema de vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària als hospitals

 7. Planificació del sistema per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària en hospitals

 8. Objectius i plans d'acció del sistema de vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària en hospitals

 9. Estructura del sistema de vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària

 10. Distribució de responsabilitats i autoritat

 11. Procediments operatius

 12. Comunicació

 13. Mesurament, seguiment i millora del sistema

 14. Control dels registres i la documentació

 15. Bibliografia


Norma UNE 179006 integrable amb altres normes

Aquesta norma UNE 179006  “sistema per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària als hospitals. requisits” és integrable amb altres normes:

 1. Norma ISO 9001:2015

 2. UNE 179003:2013


La norma UNE 179006:2013, és important per les organitzacions que vulguin controlar el compliment dels requisits establerts en aquesta, així com disposar de la certificació en el sistema per a la vigilància, prevenció i control de les IRAS, considerant-se un aspecte prioritari en la Seguretat dels PacientGrup ACMS Barcelona l'ajudarà a implantar Sistema  per a la vigilància, prevenció i control de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària als hospitals per a la norma UNE 179006 en la seva empresa.

Vídeo: Sobre nosotros

Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04