X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Acreditació | ISO 17025

Norma ISO 17025 laboratoris d'assaig i calibratge Catalunya


Si voleu assessorament Grup ACMS Catalunya pot ajudar-lo. Contacti amb els nostres experts consultors en la norma ISO 17025 Laboratoris d'assaig i calibratge


On s'aplica la norma ISO 17025 laboratoris d'assaig i calibratge?

La norma ISO 17025 és aplicable a totes les organitzacions que realitzen assajos o calibratges.

Aquestes poden ser, per exemple, els laboratoris de primera, segona i tercera part, i els laboratoris en els quals els assajos o els calibratges formen part de la inspecció i certificació de productes.

La norma ISO 17025 és aplicable a tots els laboratoris, independentment de la quantitat d'empleats o extensió de l'abast de les activitats desenvolupades.

Beneficis de la Norma ISO 17025 laboratoris d'assaig i calibratge

L'acreditació és un reconeixement formal de la competència del laboratori i, com a tal, brinda als clients un mitjà per a accedir a serveis de calibratge i assaig de confiança. A diferència de la certificació ISO 9001 que simplement indica que tenim un sistema de gestió de qualitat implantat, l'acreditació garanteix que la competència tècnica del laboratori és adequada.

A Espanya, l'únic organisme autoritzat per a realitzar acreditació és l’Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).


S'enumeren a continuació els beneficis de la implantació i acreditació de la norma ISO 17025:


 1. Reducció de riscos, perquè permet al laboratori determinar si està fent el seu treball correctament i d'acord a les normes apropiades.

 2. Compromís de tot el personal del laboratori amb el compliment dels requisits dels clients.

 3. Avaluacions periòdiques internes i externes per part de l'organisme d'acreditació, li proporcionen un punt de referència per a mantenir la competència.

 4. Millora contínua del sistema de gestió de qualitat del laboratori.

 5. Desenvolupament continu de les competències del personal a través de plans de formació i de l'avaluació de l'eficàcia d'aquests.

 6. Millora de la imatge i increment de la confiança i satisfacció dels clients.

 7. Educció en les repeticions dels calibratges i/ o assajos.

 8. Millora de les competències del personal.

 9. Tractament i conseqüent disminució dels errors.

 10. Seguiment i conseqüent disminució de les queixes i reclamacions dels clients.

 11. Poder realitzar determinades analítiques que per Llei exigeixen estar acreditat segons ISO 17025 (per exemple: analítiques d’aigües de consum).


ISO 17025 ACREDITACIÓ

NORMA ISO 17025 LABORATORIS D'ASSAIG I CALIBRATGE

Vídeo: Sobre nosotros

Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04