X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Acreditació | ISO 17020

norma iso 17020 catalunya


Si voleu assessorament Grup ACMS Catalunya pot ajudar-lo. Contacti amb els nostres experts consultors en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020


Norma UNE-EN ISO/IEC 17020

El estàndard ISO 17020 inclou els requisits de la norma ISO 9001 i per tant si els organismes d'inspecció compleixen els requisits de la norma ISO 17020, actuaran sota un sistema de gestió de la qualitat per a les seves activitats d'inspecció que també complirà els principis de la norma ISO 9001.


Informació general ISO 17020:


Títol: Criteris generals per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció.

La Norma ISO 17020 substitueix a la norma EN 45004. La Norma ISO17020 conté els requisits que han de complir els organismes d'inspecció que desitgen demostrar:
 1. Posseeixen un sistema de gestió de la qualitat

 2. Tècnicament competents

 3. Capacitat de generar resultats tècnicament vàlids

Aplicació Norma UNE-EN ISO/IEC 17020

La Norma ISO 17020 és aplicable a totes les organitzacions d'inspecció. No és aplicable a laboratoris d'assaig, organismes de certificació ni a les declaracions de conformitat dels proveïdors.


La Normativa ISO 17020 és aplicable a tots els organismes d'inspecció. Considera les diferents funcions de l'organisme d'inspecció, com pot ser: examen de materials, productes, instal·lacions, plantes, processos, procediments de treball o serveis etc.

Punts Rellevants de la Norma UNE-EN-ISO/IEC 17020

 1. Objecte i camp d'aplicació
 2. Definicions
 3. Requisits administratius
 4. Independència, imparcialitat i integritat
 5. Confidencialitat
 6. Organització i direcció
 7. Sistema de la qualitat
 8. Personal
 9. Mitjans i equips
 10. Procediments i mètodes d'inspecció
 11. Manipulació dels ITEMS d'inspecció
 12. Registres
 13. Informes d'inspecció i certificats d'inspecció
 14. Subcontractació
 15. Reclamacions i apel·lacions
 16. Cooperació

Beneficis de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020

S'enumeren a continuació els beneficis de la implantació i acreditació de la norma ISO 17020:


 1. Reducció de riscos. Permet a l'organisme d'inspecció determinar si està treballant  amb les normes apropiades.

 2. Compromís de tot el personal de l'organisme d'inspecció amb el compliment dels requisits dels clients.

 3. Avaluacions periòdiques de l'organisme d'acreditació, pel manteniment de la competència.

 4. Millora contínua del sistema de gestió de qualitat de l'organisme d'inspecció.

 5. Desenvolupament continu de les competències del personal a través de plans de formació i de l'avaluació de l'eficàcia d'aquests.

 6. Millora de la imatge i increment de la confiança i satisfacció dels clients.

 7. Reconeixement internacional, per mitjà dels acords de mutu reconeixement entre els organismes d'acreditació dels diferents països. Això propícia l'accés a nous clients, perquè el reconeixement internacional disminueix el cost dels fabricants i exportadors en reduir o eliminar la necessitat de realitzar proves en un altre país.

 8. Increment de la productivitat general de l'organisme d'inspecció.

 9. Clara identificació i revisió dels requisits dels clients.

 10. Normes i documentació actualitzada i ràpidament accessible.

 11. Reducció en les repeticions de les inspeccions realitzades.

 12. Millora de les competències del personal.

 13. Tractament i conseqüent disminució dels errors.

 14. Seguiment i conseqüent disminució de les queixes i reclamacions dels clients.

Vídeo: Sobre nosotros

ACREDITACIÓ DE LABORATORIS CATALUNYA
ISO 17020 ACREDITACIÓ CATALUNYA

Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04