X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Sanitat

ISO 15189 Acreditació Barcelona

Grup ACMS Barcelona l'ajudarà a implantar Sistema de Gestió de la Qualitat per a la norma ISO 15189 Laboratoris Clínics en la seva empresa.

ISO 15189 Acreditació Barcelona

La norma ISO 15189 Barcelona ha significat un punt d'inflexió en la definició i  funcionament dels laboratoris clínics, el reconeixement de la seva importància com a pilar bàsic i punt de partida per a l'emissió d'un diagnòstic mèdic a partir d'unes dades, ja siguin qualitatius o quantitatius, en funció dels casos.

La identificació i la definició dels requisits mínims per a un correcte funcionament d'un laboratori clínic, des del punt de vista de qualitat i de competència tècnica, permet a aquells laboratoris que voluntàriament s'incorporin a aquest esquema, poder demostrar davant la societat i davant els usuaris, la fiabilitat del seu funcionament i els seus resultats.

La norma ISO 15189 ajuda en aquesta labor i amb aquest objecte es públic la normativa ISO 15189.

ISO 15189 Laboratoris Clínics Barcelona

Aquesta Norma ISO 15189 Barcelona tracta d'una Norma Internacional, basada en les normes ISO/IEC 17025 i ISO 9001 i destinada a l'ús pels laboratoris clínics en el desenvolupament dels seus sistemes de gestió de la qualitat i l'avaluació de les seves pròpies competències.

En concret, la Norma 15189:2013 “Laboratoris Clínics. Requisits Particulars per a la Qualitat i la Competència”, assegurar la Qualitat i la Competència Tècnica dels Laboratoris Clínics”


Abast de la Norma 15189 Acreditació

La Norma ISO 15189 conté els Requisits que han de complir els Laboratoris Clínics si desitgen demostrar que posseeixen un sistema de gestió de la qualitat competent per a garantir resultats fiables, a les activitats que es sol·liciten acreditar.

La Norma ISO 15189 contempla totes les activitats dintre del processos (estratègics, pre-preanalítics, preanalítics, analítics, postanalítics, post-postanalítics i de suport) dintre del Laboratori Clínic.


NORMA ISO 15189 LABORATORIS CLÍNICS
ISO 15189 ACREDITACIÓ

Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari ISO 15189

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04