X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Sanitat | ISO 22870

Consultora norma ISO 22870 Barcelona

Per implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat sota la Norma ISO 22870, el Grup ACMS Consultors Barcelona l'ajudarà mitjançant un projecte de consultoria ISO 22870 totalment adaptat a cada organització.

Consultora Norma ISO 22870:2016 Anàlisi al costat del pacient

El Grup ACMS Consultors Barcelona està especialitzat en projectes de consultoria per a la implantació de Sistemes de Gestió en Laboratoris Clínics sota la Norma ISO 15189, així com en la implantació de Sistemes de gestió de la Qualitat sota la Norma ISO 22870, directament relacionada amb l'anterior.

Metodologia d'un projecte de consultoria ISO 22870

Un projecte de consultoria ISO 22870 es basa en el disseny, documentació, implantació i manteniment d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma ISO 22870 per a les anàlisis realitzades al costat del pacient.

Els serveis de consultoria ISO 22870 oferts inclouen la realització de les següents activitats:

  1. Presentació del Projecte i presa de dades

  2. Elaboració de la documentació del Sistema de Gestió necessària

  3. Assessorament per a la realització d'Instruccions Tècniques

  4. Formació

  5. Implantació

  6. Auditoria interna

  7. Revisió per la Direcció

  8. Presentació de la sol·licitud d'Acreditació

  9. Suport presencial durant l'auditoria externa d’ENAC

  10. Si fos necessari, modificacions del Sistema determinades per l'auditor


Per a començar el procés de consultoria ISO 22870 cal definir l'abast del sistema, marcant les activitats que l'organització sanitària desitja acreditar.

Després de la definició d'aquest abast, el consultor ISO 22870 exposa en què consisteix la Implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 22870: “Anàlisi al costat del pacient, requisits per a la qualitat i la competència”, amb el que s'inicia la fase de presa de dades, on el consultor coneix les característiques de l'organització sanitària, mètodes, tècniques, etc. amb la finalitat de plasmar en la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat, la realitat de l'organització, recollint-lo al manual de la qualitat, procediments generals del sistema i procediments normalitzats de treball.


Al projecte de consultoria ISO 22870, el Grup ACMS Consultors, desenvolupa la documentació del sistema, amb la col·laboració del client, evitant en la mesura que sigui possible la burocratització i augmentant la seva flexibilitat davant qualsevol canvi per modificació de tècniques, recursos, etc. En aquest sentit s'elaboren els procediments que considerem necessaris per a l'organització a més dels exigits conforme a la Norma ISO 22870.

Durant el desenvolupament del projecte de consultoria ISO 22870, també s'imparteix formació a tot el personal implicat, per complir amb les exigències de la norma respecte a la formació i capacitació del personal relacionat amb el Sistema de Gestió de la Qualitat.

Una vegada desenvolupat el procés de consultoria ISO 22870 es realitza l'Auditoria Interna per part d'un altre consultor del Grup ACMS, diferent al que ha realitzat el desenvolupament del sistema, amb la finalitat de determinar el grau d'implantació aconseguit per l'organització, i de corregir les desviacions respecte a la Norma ISO 22870 que detectem, abans de la visita d’ENAC.

Després de l'Auditoria interna, s'ha de realitzar la primera Revisió del Sistema per la Direcció, la qual serà guiada pel consultor ISO 22870 assignat al projecte.

Per finalitzar el projecte de consultoria ISO 22870, el Grup ACMS Consultors acompanya als responsables de l'organització, durant els dies que duri l'Auditoria per part d’ENAC. Així mateix assessorarà a l’organització sobre com corregir les diferents desviacions que ENAC pogués detectar, amb la finalitat d'obtenir l'Acreditació ISO 22870 al més aviat possible.


Si desitja obtenir més informació, pot posar-se en contacte amb el Grup ACMS Consultors Barcelona a través del nostre formulari.


ISO 22870 POCT BARCELONA
IMPLANTACIÓ ISO 22870
CONSULTORA ISO 22870
NORMA ISO 22870 ANÀLISI AL COSTAT DEL PACIENT

Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04