X
Uso de Cookies:

Utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información

Acreditació de Laboratoris Catalunya

ACMS-Barcelona pot assessorar-lo en la implantació de l’acreditació a la seva organització. Si necessita assessorament contacte amb els nostres experts consultors en Acreditació de Laboratoris i Organismes d'Inspecció


L'acreditació és la forma de generar confiança sobre la correcta execució d'un determinat tipus d'activitat: assaig, calibratge, inspecció, entre d’altres.


De forma general qualsevol activitat que tingui per objecte avaluar si un producte, servei, sistema, instal·lació, etc. és conforme amb determinats requisits pot dependre de l’acreditació.
L'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), és l'entitat designada pel Govern, per operar a Espanya com l'únic Organisme Nacional d'Acreditació.

La norma ISO 15189 Laboratoris Clínics. "Requisits Particulars per a la Qualitat i la Competència”, estableix els requisits tècnics i de gestió que ha de complir un laboratori clínic.


La norma ISO 17025 “Requisits generals per a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge”, estableix els requisits generals per a la competència en la realització d'assajos o calibratges, inclòs el mostreig

La norma ISO 17020 “Requisits per al funcionament de diferents tipus d'organismes que realitzen la inspecció”, especifica els criteris generals sobre la competència tècnica d'organismes imparcials que realitzen inspecció, independentment del sector

La norma ISO 22870 Anàlisi al costat del pacient. “Requisits de qualitat i competència”, aplica a requisits de gestió i tècnics en les anàlisis en les proves prop del lloc d'atenció del pacient

La norma d'acreditació ISO 20387 “Biotechnology-Biobanking. General Requirements for Biobaning”, està orientada per garantir els Sistemes de Gestió de la Qualitat als Biobancs

Versió PDF

Diagnòstics Gratuïts

Programari

Informació d'ACTUALITAT

Madrid

C/Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80

Burgos

Edificio Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645

Barcelona

C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49

Málaga

C/ Alejandro Dumas 17, 29004 Málaga - (+34) 95 113 69 04